От тук можете да изтеглите последние версии на програмите създадени от нас за вас. Предоставените програми се инсталират лесно и не се нуждаят от допълнителни разяснения или помощ. След инсталирането им на вашия компютър, те се нуждаят от регистрационен номер, който можете да получите от нас или от наши дистрибутори. Нерегистрираните програми имат ограничени възможности и намалена функционалност, но нямат ограничения във времето.

описание
сваляне
Програма за лекари (ОПЛ) /v7.0/
/ съдържа всички актуализации до 28.02.2014г. ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА ИНСТАЛАЦИЯ. Може да се използва и за актуализация/

Инструкция за генериране и подписване на финансови документи към НЗОК
Update на програма за лекари (ОПЛ) /18.02.2020 г /
/ Добавено направление за ТЕЛК. Актуализирани кодове за МДД. Не съдържа предходни актуализации./
Update на програма за лекари (ОПЛ) /14.04.2020 г /
/ Добавена справка за приети болнични листове в НОИ; Актуализирани цени и др. . Не съдържа предходни актуализации./
Update на програма за лекари (ОПЛ) /24.04.2020 г /
Включени промени:
- Нова версия (V8.2) на програмата от 24.04.2020 г.
- Добавени номенклатури във връзка с обявената епидемична обстановка .
Не съдържа предходните ъпдейти от версия 8.1.

ИЗИСКВА АКТУАЛИЗАЦИОНЕН КОД !!!
Update на програма за лекари (ОПЛ) /16.06.2020 г /
/ Актуализирана бланка за хоспитализация, нов лекарстен списък в сила от 16.06.2020, промяна на алгоритъма за търсене и добавяне на лекарствени продукти в рецепта и др. Не съдържа предходни актуализации./
Update на програма за лекари (ОПЛ) /21.06.2020 г /
/ Актуализирана бланка на направление за хоспитализация. Не съдържа предходни актуализации./
Update на програма за лекари (ОПЛ) /30.11.2020 г /
Добавена възможност за работа с електронно направление за МДД.
/Издава се направление за МДД бл.No4,като при запис на същото се предоставя възможност да беде изпратено към НЗИС/
Добавен модул за подписване на всички XML файлове (отчети, пациентски листи, профилактични карти и фактури), при което същите могат да бъдат подавани в електронната система на НЗОК, без да се налага подписването им с външно приложение.
Обновени номенклатури за МДД и МКБ10.

Не съдържа предходни актуализации
.
/

Update на програма за лекари (ОПЛ) /12.12.2020 г /
- Отстранен КРИТИЧЕН проблем с електронния подпис.
- Актуализирани номенклатури свързани с елекронно направление за МДД.
- Отстранени грешки в модула за проверка на резултати от издадени направления за МДД.
- Корекция в справка "регулативни стойности/количества".
-
Добавена възможност за филтриране/търсене по код на МДД в справка "извършени прегледи".
- Добавени кодове за изплащане на суми за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка за ПИМП.

/Не съдържа предходни актуализации
.
/

Update на програма за лекари (ОПЛ) /14.12.2020 г /
-Добавена система за автоматично инсталиране на актуализации и номенклатури.

ЗБЕЛЕЖКА: Тази версия съдържа нова методика за получаване на бъдещи актуализации и ще бъде последната, която ще може да бъде свалена през фирмения сайт. Всички бъдещи актуализации няма да бъдат налични в сайта след тази версия. Тази версия е задължителна, ако желаете да получавате в бъдеще актуализации на програмата, актуални лекарствени списъци и др.

/Не съдържа предходни актуализации
.
/

   
Програма за лекари специалисти /v4.0/
/ съдържа всички актуализации до 07.02.2014г. ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА ИНСТАЛАЦИЯ. Може да се използва и за актуализация/

Update на програма за лекари - специалисти /31.08.2014 г /
Включени промени:
- Нова версия (V5.0) на програмата от 31.08.2014 г.
- Нови рецептурни бланки в сила от 01.09.2014г.
- Възможност за проверка на здравноосигурителен и пенсионен статус.
- Коригирани грешки и др. промени.

ПРОГРАМАТА ИЗИСКВА АКТУАЛИЗАЦИОНЕН КОД !!!

Update на програма за лекари - специалисти / 03.02.2020 г /
/ Актуализирани кодове за МДД. Не съдържа предходни актуализации./
Update на програма за лекари - специалисти / 14.04.2020 г /
/ Добавена справка за приети болнични листове в НОИ; Актуализирани цени и др. Не съдържа предходни актуализации./
Update на програма за лекари - специалисти /26.04.2020 г /
Включени промени:
- Нова версия (V6.0) на програмата от 26.04.2020 г.
- Добавени номенклатури във връзка с обявената епидемична обстановка .
Не съдържа предходните ъпдейти от версия 5.0.

ИЗИСКВА АКТУАЛИЗАЦИОНЕН КОД !!!
Update на програма за лекари - специалисти / 16.06.2020 г /
/ Актуализирана бланка за хоспитализация, нов лекарстен списък в сила от 16.06.2020, промяна на алгоритъма за търсене и добавяне на лекарствени продукти в рецепта и др. . Не съдържа предходни актуализации./
Update на програма за лекари - специалисти / 21.06.2020 г /
/ Актуализирана бланка на направление за хоспитализация. Не съдържа предходни актуализации./
Update на програма за лекари - специалисти / 10.12.2020 г /
- Обновени документи бл. 8 и 8а (Направления за КП/АП).
- Корекция в болничен лист (зарежда последна месторабота).
- Добавен модул за подписване на XML файлове (xml отчет и xml фактури), при което същите могат да бъдат подавани в електронната система на НЗОК, без да се налага подписването им с външно приложение.

/Не съдържа предходни актуализации./
Update на програма за лекари - специалисти / 18.12.2020 г /
- Добавени нови кодове за финансова дейност.

/Не съдържа предходни актуализации./
Лекарствен списък за SPMedix /27.01.2020 г /
/включва и безплатни лекарства за I10/

 


Забележка: В програмите не е включена документация.
За да получите такава се свържете с представител на фирмата.