От тук можете да изтеглите последние версии на програмите създадени от нас за вас. Предоставените програми се инсталират лесно и не се нуждаят от допълнителни разяснения или помощ. След инсталирането им на вашия компютър, те се нуждаят от регистрационен номер, който можете да получите от нас или от наши дистрибутори. Нерегистрираните програми имат ограничени възможности и намалена функционалност, но нямат ограничения във времето.

описание
сваляне
Програма за лекари (ОПЛ) /v7.0/
/ съдържа всички актуализации до 28.02.2014г. ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА ИНСТАЛАЦИЯ. Може да се използва и за актуализация/
Update на програма за лекари (ОПЛ) /31.08.2014 г /
Включени промени:
- Нова версия (V8.0) на програмата от 31.08.2014 г.
- Нови рецептурни бланки в сила от 01.09.2014г.
- Възможност за проверка на здравноосигурителен и пенсионен статус.
- Модул за актуализация на здравноосигурителен статус на пациентската листа.
- Коригирани грешки и др. промени...
/
ИЗИСКВА АКТУАЛИЗАЦИОНЕН КОД !!!

Инструкция за генериране и подписване на финансови документи към НЗОК
Update на програма за лекари (ОПЛ) /17.10.2017 г /
/Корекция в имунизации срещу ротавирусните гастроентерити; Корекция в модул фактури съглсано нови изисквания. Не съдържа предходни актуализации./
Update на програма за лекари (ОПЛ) /25.10.2017 г /
Включени промени:
- Нова версия (V8.1) на програмата от 25.10.2017 г.
- Добавена "етапна епикриза".
- Нова бланка "медицинска бележка".
- Промяна в алгоритъма за подаване на болнични листове в НОИ.
- Отстранени грешки при печат на документи и др.
ИЗИСКВА АКТУАЛИЗАЦИОНЕН КОД !!!
Update на програма за лекари (ОПЛ) /13.11.2017 г /
/Корекция в болничен лист; корекция в спецификация/отчет по чл.82,ал.2,т.3 и др. Не съдържа предходни актуализации./
Update на програма за лекари (ОПЛ) /04.02.2018 г /
/Добавена възможност за въвеждане на данни в Амбулаторен лист съгласно изискването по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), за заплащане на лекарите на разликата между сумите по чл. 37, ал. 1 и 2 от ЗЗО. Добавена възможност за генериране на отчетен "CSV" файл за предоставяне в НЗОК. Добавена връзка с фискално устройство за автоматичен импорт на номер на бележка от ФУ.
Не съдържа предходни актуализации./
Update на програма за лекари (ОПЛ) /28.02.2018 г /
/Файла от тип "CSV" е подменен с "PDF" файл, съгласно последните указания за финансов отчет.
Не съдържа предходни актуализации./
Update на програма за лекари (ОПЛ) /09.04.2018 г /
/Актуализaция на всички документи съгласно НРД 2018. Лекарствен Списък в сила от 01.04.2018 и др.
Не съдържа предходни актуализации./
Update на програма за лекари (ОПЛ) /17.05.2018 г /
/Актуализирани първични документи съгласно прл.2А от НРД2018 и финансови отчети към НЗОК. Променен изцяло алгоритъмът за формиране на спецификация и фактуриране.
Не съдържа предходни актуализации./
Update на програма за лекари (ОПЛ) /05.07.2018 г /
/Актуализирана проверка на здравно-осигурителен статус. Нов лекарсвен списък в сила от 01.07.2018 и др..
Актуализацията съдържа и ъпдейта от 09.06.2018г./
Update на програма за лекари (ОПЛ) /13.08.2018 г /
/Добавен модул електронна XML фактура; Отстранен проблем с вторичен-профилактичен преглед в АМЛ и др..
Не съдържа предходни актуализации./
Update на програма за лекари (ОПЛ) /20.11.2018 г /
/Коририган Формат на XML файл за отчитане на исковете на лекарите в сила от 01.10.2018г. Добавен импорт на известия от НЗОК, относно електронни XML фактури, отстранени грешки в номенклатурата за електронни фактури, отстранен проблем с електронните фактури за физически лица и др.
Не съдържа предходни актуализации./
Update на програма за лекари (ОПЛ) /25.11.2019 г /
/Добавена сезонна ваксина срещу грип; Коригирани - финансов отчет,спецификации и xml отчет; модул фактури (печата на фактурите е коригиран така, че същите да се събират на листа); Въведен е частичен контрол на поредните номера на направленията; добавена възможност за зареждане на данни в профилактична карта от последен профилактичен преглед; Отсранени грешки и др. Не съдържа предходни актуализации./
Update на програма за лекари (ОПЛ) /18.02.2020 г /
/ Добавено направление за ТЕЛК. Актуализирани кодове за МДД. Не съдържа предходни актуализации./
Update на програма за лекари (ОПЛ) /14.04.2020 г /
/ Добавена справка за приети болнични листове в НОИ; Актуализирани цени и др. . Не съдържа предходни актуализации./
Update на програма за лекари (ОПЛ) /24.04.2020 г /
Включени промени:
- Нова версия (V8.2) на програмата от 24.04.2020 г.
- Добавени номенклатури във връзка с обявената епидемична обстановка .
Не съдържа предходните ъпдейти от версия 8.1.

ИЗИСКВА АКТУАЛИЗАЦИОНЕН КОД !!!
Update на програма за лекари (ОПЛ) /16.06.2020 г /
/ Актуализирана бланка за хоспитализация, нов лекарстен списък в сила от 16.06.2020, промяна на алгоритъма за търсене и добавяне на лекарствени продукти в рецепта и др. Не съдържа предходни актуализации./
Update на програма за лекари (ОПЛ) /21.06.2020 г /
/ Актуализирана бланка на направление за хоспитализация. Не съдържа предходни актуализации./
Лекарствен списък за GPMedix /27.01.2020 г /
/включва и безплатни лекарства за I10/
   
Програма за лекари специалисти /v4.0/
/ съдържа всички актуализации до 07.02.2014г. ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА ИНСТАЛАЦИЯ. Може да се използва и за актуализация/

Update на програма за лекари - специалисти /31.08.2014 г /
Включени промени:
- Нова версия (V5.0) на програмата от 31.08.2014 г.
- Нови рецептурни бланки в сила от 01.09.2014г.
- Възможност за проверка на здравноосигурителен и пенсионен статус.
- Коригирани грешки и др. промени.

ПРОГРАМАТА ИЗИСКВА АКТУАЛИЗАЦИОНЕН КОД !!!

Update на програма за лекари - специалисти / 03.05.2017 г /
/Корекция в издаване/анулиране на "болничен лист" съобразно новите изисквания от НОИ в сила от 01.05.2017г.; НОВ лекарствен списък от 01.05.2017 г. Не съдържа предходни актуализации./
Update на програма за лекари - специалисти / 19.06.2017 г /
/
Корекция в цени на дейности, изследвания и ВСД съгласно НРД2017; корекция в бланки - спецификация и отчет.
Не съдържа предходни актуализации./
Update на програма за лекари - специалисти / 17.10.2017 г /
/Корекция в модул фактури; Коригирани полета в спецификация и отчет. Не съдържа предходни актуализации./
Update на програма за лекари - специалисти / 03.12.2017 г /
/Добавена възможност за определяне на пол при прегледи на чужденци. Не съдържа предходни актуализации./
Update на програма за лекари - специалисти / 04.02.2018 г /
/Добавена възможност за въвеждане на данни в Амбулаторен лист съгласно изискването по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), за заплащане на лекарите на разликата между сумите по чл. 37, ал. 1 и 2 от ЗЗО. Добавена възможност за генериране на отчетен "CSV" файл за предоставяне в НЗОК. Добавена връзка с фискално устройство за автоматичен импорт на номер на бележка от ФУ.
Не съдържа предходни актуализации./
Update на програма за лекари - специалисти / 09.04.2018 г /
/Актуализация на първичните документи съгласно НРД 2018; Лекарствен списък в сила от 01.04.2018 и др.
Не съдържа предходни актуализации./
Update на програма за лекари - специалисти / 17.05.2018 г /
/Актуализация на първичните документи съгласно приложение 2А от НРД 2018, подменен алгоритъмът за генериране на финансовите отчети, актуализирана спецификация и др.
Не съдържа предходни актуализации./

Update на програма за лекари - специалисти / 05.07.2018 г /
/Актуализирана проверка на здравно-осигурителен статус. Нов лекарсвен списък в сила от 01.07.2018 и др.
Актуализацията съдържа и ъпдейта от 09.06.2018г./

Update на програма за лекари - специалисти / 15.08.2018 г /
/Добавен модул за електронни XML фактури;Подобрени контроли в АМЛ и др.
Не съдържа предходни актуализации./
Update на програма за лекари - специалисти / 21.10.2019 г /
/Добавен модул - архив на стар период; корекция в контолра на поредни номера и др. и др. Не съдържа предходни актуализации./
Update на програма за лекари - специалисти / 03.02.2020 г /
/ Актуализирани кодове за МДД. Не съдържа предходни актуализации./
Update на програма за лекари - специалисти / 14.04.2020 г /
/ Добавена справка за приети болнични листове в НОИ; Актуализирани цени и др. Не съдържа предходни актуализации./
Update на програма за лекари - специалисти /26.04.2020 г /
Включени промени:
- Нова версия (V6.0) на програмата от 26.04.2020 г.
- Добавени номенклатури във връзка с обявената епидемична обстановка .
Не съдържа предходните ъпдейти от версия 5.0.

ИЗИСКВА АКТУАЛИЗАЦИОНЕН КОД !!!
Update на програма за лекари - специалисти / 16.06.2020 г /
/ Актуализирана бланка за хоспитализация, нов лекарстен списък в сила от 16.06.2020, промяна на алгоритъма за търсене и добавяне на лекарствени продукти в рецепта и др. . Не съдържа предходни актуализации./
Update на програма за лекари - специалисти / 21.06.2020 г /
/ Актуализирана бланка на направление за хоспитализация. Не съдържа предходни актуализации./
Лекарствен списък за SPMedix /27.01.2020 г /
/включва и безплатни лекарства за I10/

 


Забележка: В програмите не е включена документация.
За да получите такава се свържете с представител на фирмата.