Фирма "Родопи БГ НЕТ " ООД е българска фирма, обхващаща много дейности, като доставка на комуникационни услуги на територията на гр. Велинград, търговия с компътърна техника и електроника, проектиране - изработка на електронни системи по поръчка, софтуерни продукти и др.
          Към отдела "DymelSoft" на фирмата принадлежат всички разработки в областта на компютърния софтуер (програми).
          Основни софтуерни продукти предлагани от фирмата са:
          - програма за управление на лекарски кабинет - Общо практикуващ лекар /ОПЛ/ "GPMedix".
          - програма за управление на лекарски кабинет - /Специалисти/ "SPMedix".
          За повече информация виж "продукти"

          Фирмата изработва по поръчка и малки софтуерни модули за управление на външни електронни устройства.