Софтуер "DymelSoft GPMedix"
създаден за улеснение на всички общо-практикуващи лекари

          Предлагаме на вашето внимание програмата "DymelSoft GPMedix" разработена в помощ на всички общо-практикуващи лекари в страната сключили договор с НЗОК. В нея са включени всички действия от страна на ОПЛ необходими за отчетноста на потока пациенти. Програмата съдържа мощни и бързи механизми за попълване на медицински документи, като регистър пациенти, амбулаторен лист, медицинско направление, медико-диагностично направление, рецепти, хоспитализация, болничен лист и др. Притежава инструменти за генериране на уникално количество справки, включващи всевъзможни комбинации на извличане на данните. Функциите за контрол и ускорено въвеждане, допринасят за бързото и безпогрешно попълване на медицинските документи.
  Софтуер "DymelSoft SPMedix"
създаден за улеснение на всички лекари-специалисти
          Предлагаме на вашето внимание програмата "DymelSoft SPMedix" разработена в помощ на всички лекари-специалисти в страната сключили договор с НЗОК. В нея са включени всички действия от страна на специалистите необходими за отчетноста на извършените от тях прегледи. Програмата съдържа мощни и бързи механизми за попълване на медицински документи, като амбулаторен лист, медицинско направление, медицинско направление за ВСД, медико-диагностично направление, рецепти, хоспитализация, болничен лист, талон за ЛКК и др. По отношение на функционалността тази програма е напълно идентична на програмата за ОПЛ, но се различава по добавените контролни фукции, отнасящи се до всяка специалност и дейностите свързани с нея. Програмата включва, също и всички отчетни документи изисквани от НЗОК при отчитането на дейностите.

ВАЖНО: Програмите са одобрени от Националната Здравно-oсигурителна Каса.

Програмите са достъпни за "сваляне" от този сайт и
са напълно работоспособни, с изключение на отчетите, за които
е неоходима регистрация.